Skip to main content

Tavoitteenamme on kaikkien toimintojen ympäristövaikutusten minimoiminen.

Laubach Factory OutsideOmaksumalla ympäristöä säästäviä käytäntöjä ja pyrkimällä jatkuvasti kehittämään toimintaamme ympäristövaikutuksia pienentämällä, ponnistelumme on palkittu ISO 14001 -ympäristöstandardilla eri tehtaillamme.

Uskomme, että kestävän kehityksen -mallilla on positiivinen vaikutus tekemiseemme ja se parantaa kannattavuutta alentamalla kustannustasoa, parantamalla sidosryhmäsuhteita ja lisäämällä innovaatioita. 

Huolehdimme siitä, että oma henkilökuntamme samoin kuin alihankkijamme tiedostavat oman toimintansa vaikutukset ympäristöön. Vaadimme, että jokainen työntekijä ja alihankkija toimii vastuullisesti ympäristökysymyksissä. Heiltä vaaditaan yrityksen kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa energian, veden ja raaka-aineiden käytön suhteen, näin optimoimaan luonnonvarojen käyttöä.

Laubach Factory Inside

Päätöksemme hankkia kansainvälinen ISO14001-standardi osoittaa sitoumuksemme vähentää hiilijalanjälkeä. Tämä tunnustus nostaa ympäristöasiat vahvemmin johdon agendalle ja antaa raamit tunnistaa uusia parannuskohteita.

Tuotteemme ovat pääosin valmistettu teräksestä, joka on yksi maailman eniten kierrätetyistä raaka-aineista. Siitä huolimatta valmistusprosessien aikana syntyy välttämättä jonkun verran jätettä. Tämä jäte kierrätetään uudelleenkäyttöä varten.

Constructor Finland kuuluu Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:öön ja huolehdimme näin markkinoille toimittamiemme pakkausten hyötykäytöstä EU:n direktiivien, jätelain ja valtioneuvoston päätösten ja asetusten mukaisesti.

Gonvarri Material Handlingin ympäristöohjelmaa kehitetään jatkuvasti kun etsimme uusia innovatiivisia menetelmiä tehokkaammalle tuotannolle sopusoinnussa luonnon kanssa.