Skip to main content

Tehosta keräilyä ryhmäkeräilyllä, se on tehokkain tapa kerätä mahdollisimman monta riviä päivässä minimoiden virheet. Automaatti tuo tason keräilijä ulottuville ja kertoo mitä tuotetta ja mistä varastopaikasta keräilijän on tuotetta kerättävä. 

Batch Picking Storage Machines

Kasten-varastoautomaateilla voidaan keräily optimoida käyttäen ryhmäkeräilyä. Siinä eri tilausten tuotteet yhdistetään yhdeksi keräilyeräksi ja ohjausjärjestelmä näyttää paljonko tuotetta on kerättävä ja mihin tilaukseen tuote kuuluu.

Ryhmäkeräilyn edut:

  • Yksi käyttäjä voi kerätä useasta automaatista samaan aikaan
  • Useiden tilausten samanaikainen kerääminen
  • Yhtä tuotetta kerätään useisiin tilauksiinsamanaikaisesti
  • Papaeriton keräilymahdollisuus
  • Keräilystannuksia voidaan vähentää jopa 50 %
  • Keräilyvirheet vähenevät jopa 70 %
  • Ergonominen ja tehokas työskentely-ympäristö