Skip to main content

TCPlus:lla voidaan hallita kaikkia varastoinnin perustoimintoja kuten hyllytystä, keräilyä, inventointia, sisäisiä siirtoja sekä tarkistaa varastopaikan sisältö ja estää tietyn varastopaikan käyttö.

TCPlus Warehouse - Gonvarri Machines

TCPlus on erittäin helppokäyttöinen ja joustava järjestelmä, jolla varaston luominen on helppoa ja joutuisaa. Tuotteiden hyllytys, keräily, siirto ja inventointi yksilöllistä tunnistetta käyttäen on vaivatonta ja nopeaa. Järjestelmästä voidaan tulostaa erilaisia seurantaraportteja

Tavaran vastaanotto 

Tavaran saapuessa järjestelmä luo sille yksilöllisen tunnisteen. Tavara tulee Transit-alueelle, josta se siirretään varastopaikoille tai suoratoimitusalueelle tunnistetta lukemalla.

Hyllytys

Varastossa jokainen varasto alue voidaan jakaa osiin tuotteiden kiertonopeuden mukaan. Varastonhallintajärjestelmä optimoi aina tuotteen sijainnin ja ehdottaa varastopaikkaa, mutta voit myös tarpeen vaatiessa itse määritellä sen. Hyllytys kuitataan yksilöllisellä tunnisteella tai tuotekoodilla.

Keräily

Järjestelmä luo työlistan keräilyyn. Samaa tilausta voidaan kerätä eri alueilta samaan aikaan eri käyttäjien toimesta ja tuotteet siirretään koontialueelle lähetystä varten. Keräily voidaan suorittaa jo siinä vaiheessa, kun tuote sijaitsee vielä Transit-alueella.

Inventointi

Tuotteiden inventointi voidaan tehdä TCPlus:n tai ylemmän järjestelmän avulla.

Käsipäätteet (PDA)                                                                                      

 • Helppokäyttöinen ja selkeä käyttöliittymä tutussa Android –ympäristössä
 • Sisältää seuraavat perustoiminnot: hyllytys, keräily, inventointi, varaston sisäiset siirrot, varastopaikan sisällön tarkistus,tietyn varastopaikan käytön estäminen
 • Varastotapahtumien kuittaaminen ja käsittely on nopeaa ja helppoa hyödyntämällä viivakoodeja varastopaikoilla ja tuote-erissä
 • Reaaliaikainen yhteys päätietokantaan langattomassa verkossa

TCPlus ominaisuudet ja edut

 • Varastointi- ja keäilytehokkuuden optimointi
 • Keräilyvirheiden minimointi
 • Jatkuva inventointi 24/7
 • Varastonseuranta
 • Tavaraerien helppo käsittely yksilöidyn tunnisteen avulla läpi koko varastointiprosessin
 • Nopea liitettäväyys kaikkiin ERP-järjestelmiin ja nopea käyttöönotto
 • Helppo käyttää – nopea oppia
 • Selkeä näyttö
 • Tavaroiden siirrot varastossa
 • Nimikeraportit
 • Toistokaaviot eri varastoalueista ja hyllyistä
 • Tapahtumahistoria (kuka, mitä, koska, missä)
 • Varaston täyttöasteen graafinen seuranta
 • Varastopaikkatyyppien seuranta
 • Kuormitusten seuranta
 • Prosesseja helpottavat tarratulostustoiminnot
 • FIFO, vaihtuvat varastopaikat, kiinteät varastopaikat määräseurannalla tai ilman
 • Varaston ohjaustiedot suoraan pääjärjestämästä
 • Tuki yksittäisten nimikkieden varastopaikkakohtaiselle tuotantoerien seurannalle
 • Monia eri kielivaihtoehtoja
 • Käyttäjätilien ja käyttöoikeuksien hallinta
 • Tuotteiden painojen hallinta
 • Pienoiskuvat tai piirrokset tuotteista
 • Sarjanumeroyhteys tuotteisiin
 • Sisäiset tuotekohtaiset tunnisteet: keräilytarrat, varastopaikkatarrat, toimitusosoitetarrat
 • Tavaran vastaanotto transitalueelle, josta jatkokäsittely asiakastoimituksiin varastopaikoille ja suoratoimitusalueelle yksilöllistä tunnistetta käyttäen
 • Nopea ja helppokäyttöinen työkalu varastojärjestelmien luomiseksi (varastokartat ja -osoitteet)
 • MS SQL -tietokanta ja Terminal Server -ohjelmaympäristo työasemille ja käsipäätteille